head_banner

detekcijska metoda za hitro določanje sestavin arome (hitri elektronski nos plinske faze)

detekcijska metoda za hitro določanje sestavin arome (hitri elektronski nos plinske faze)

Nov izdelek – hitri plinski elektronski nos

Sledi podroben uvod o izdelku.

Področja uporabe: hrana, kmetijski proizvodi, krma, kozmetika

Testne postavke: kvalitativna in kvantitativna analiza sestavin arome

Shema Povzetek: hitri plinski elektronski nos je elektronski nos, ki temelji na ultrahitri plinski kromatografiji.Posebej se uporablja za analizo vonja in arome ter lahko zazna in analizira hlapne spojine v vzorcih.

Konfiguracijski list izdelka:

图片1图片2

Elektronski nos s hitro plinsko fazo

Podrobnosti sheme: elektronski nos s hitro plinsko fazo ima skoraj 3500 opisov senzoričnih lastnosti, vključno z identifikacijo spojin s senzoričnimi značilnostmi, na primer ena ali več komponent ustreza vonju, ki presega umetno senzorični prag vonja 1800 spojin;Baza podatkov z več kot 100.000 spojinami in z njimi povezanimi retencijskimi indeksi na različnih kromatografskih kolonah;Razvrščeni so glede na njihovo uporabo in značilnosti, vključno z embalažo, hrano, aromami in dišavami, okoljem, farmacevtskimi izdelki, petrokemičnimi izdelki, topili itd.


Čas objave: 29. december 2021